عنوان شرکت

الکترود تسمه ای جوشکاری
"الکترود تسمه ای جوشکاری (Welding Strip Electrode) مطابق استاندارد ISO 14343:2009 به صورت زیر تعریف شده است"
شکلی از فلز پر کننده که معمولا به صورت مارپیچی بسته بندی می شود ، دارای سطح مقطع مستطیلی است و نسبت پهنا به ضخامت آن بیشتر می باشد . در اثر عبور جریان الکتریکی از آن قسمتی از مسیر جریان جوشکاری می باشد و ادامه آن در جوشکاری زیرپودری (SAW) منتهی به قوس جوشکاری و در جوشکاری اِلکترواسلگ (ESW) منتهی به سرباره مذاب می باشد.

کاربرد اصلی الکترودهای تسمه ای معمولا" برای عملیات سطحی(Surfacing) می باشد که با دو فرآیند جوشکاری اِلکترواسلگ (ESW) و جوشکاری زیرپودری (SAW) قابل استفاده می باشد.

ترکیب شیمیایی الکترودهای تسمه ای (Strip Electrode) با توجه به الزامات کار مورد نظر انتخاب می شود. پرکاربردترین آلیاژهای مورد استفاده ، آلیاژهای مقاوم به خوردگی (Corrosion Resistance) می باشد. که دو گروه اصلی آن شامل : فولادهای زنگ نزن (Stainless Steel) و آلیاژهای پایه نیکل (Ni alloys)می باشد.


جهت کسب اطلاعات در مورد الکترودهای تسمه ای اِلکوجوش (Welding Strip Electrode) با واحد فروش این شرکت تماس حاصل فرمائید.