کاربرد جوشکاری الکترواسلگ در جوشکاری ریل های قطار


دستگاه فیکسچر اتوماتیک جوش زیرپودری مخصوص کلدینگ چرخ قطار