کاربرد در صنایع
الکوجوش خود را متعهد به تشکیل روابط نزدیک با مشتریان خود و مشارکت متعدد با بخش های مختلف صنعت به عنوان یک تامین کننده تجهیزات اتوماسیون و مواد مصرفی تخصصی جوشکاری و همچنین خدمات فنی مهندسی ، بازرسی و اموزش می داند و در این خصوص نیز درک کاملی از شرایط کاربردی و عملیاتی و نیازهای صنایع به دست آورده است.
در زیر برخی از صنایع و نمونه هایی از برنامه های کاربردی آورده شده است.


      
صنایع سازه های فلزی و ساختمان                                              صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

      
صنایع ریلی و راه آهن                                                        صنایع سیمان و متالورژی

     
سایر صنایع